modele de acte

Modele acte

STUDENŢI

Cerere generală (PDF)

Cerere pentru deplasare (PDF)


REZIDENŢI

Cerere generală (PDF)

Cerere pentru deplasare (PDF)

 


DOCTORANZI, POSTDOCTORANZI 

Cerere pentru deplasare doctoranzi/masteranzi (DOC) (PDF)

Cerere pentru deplasare postdoctoranzi (DOC) (PDF)


SALARIAŢI

Cerere către Comitetul sindical al angajaților (PDF)

Cerere pentru ajutor material (PDF)

Cerere pentru alocarea unui loc de parcare (PDF)

Cerere pentru eliberarea adeverinței (PDF)

Cerere privind accesul la documente din arhivă (DOC) (PDF)

DEMERS GENERAL (DOC) (PDF)

DEMERS GENERAL DE ACHIZIȚIE (DOC) (PDF)

Cerere generală pentru potențiali beneficiari/parteneri (DOC) (PDF)

Demers pentru locațiune (PDF)

Cerere privind participarea la licitație (DOC) (PDF)

Formular pentru Dispoziţie (DOC) (PDF)

Formular pentru Proces-verbal (DOC)

Formular pentru Regulamentul subdiviziunii (DOC)

Formular privind organizarea de evenimente (DOC) (PDF)

Act de predare-primire a documentelor în arhivă (DOC)

Alte modele de acte privind resursele umane